ASCATI coaching

Teamcoaching

Herken je dit?

 • Mensen praten niet met maar over elkaar.
 • Er wordt niet samengewerkt.
 • De sfeer op de werkvloer is om te snijden.
 • Taken blijven liggen.
 • Het aantal klachten neemt toe.
 • Doelen worden niet gehaald.
 • Goede mensen gaan lopen.
 • Je weet niet meer wat je moet doen om het tij te keren.

Dan is het tijd voor actie! Want als je doet wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg. Om te kunnen samenwerken zijn wederzijds bewustzijn en begrip noodzakelijk; dit zorgt voor interesse, inspiratie en motivatie. Vaak wil iedereen wel vooruit, maar alleen op eigen voorwaarden en weet men elkaar niet te vinden. Daarom is het noodzakelijk om patronen te doorbreken. Dat begint met bewustwording van wat er feitelijk aan de hand is en te ervaren dat instandhouding van het bestaande gedrag niet effectief is. Kennis van je eigen en elkaars kwaliteiten, drijfveren en competenties – bij de medewerkers én de leiding – kan de passie en energie van een medewerker of een team terug aanwakkeren. Hierbij kan ik je helpen.

Teamcoaching helpt om:

 • iedereen te laten ervaren wat er gebeurt in de communicatie;
 • groepsleden inzicht te geven in de hun eigen gedrag en dat van hun collega’s;
 • iedereen verantwoordelijk te houden voor zijn of haar inbreng in de hier-en-nu situatie;
 • de onderliggende denkpatronen en overtuigingen in beweging te krijgen;
 • gezamenlijk nieuwe positieve ervaringen op te doen;
 • een groep naar een hoger interactie- en ontwikkelingsniveau te brengen, zodanig dat de teamleden afstemming en openheid kunnen gaan waarderen als iets waar ze beter van worden.

Door samen stil te staan bij verandering, de tijd te nemen voor een goed gesprek, te investeren in samenwerking en elkaars kwaliteiten te willen versterken kan een team weer in beweging komen. Zo komen plezier en tevredenheid terug in het werk, met betere bedrijfsresultaten tot gevolg. In dit proces gebruik ik onder andere de succesformule ABC-DISC. Dit is een combinatie van inzicht in het eigen gedrag en dat van collega’s en direct ervaren waar de kracht van de de verschillende persoonlijkheden ligt.

Activity Based Coaching (ABC) – Ervaringsleren brengt de verandering pas op echt gang

Het motto van Ervaringsleren is: Doe, Ervaar, Leer en Groei! Volgens het 70/20/10 principe (Charles Jennings) komt 70% van het leerrendement door het opdoen van ervaringen in de praktijk, 20% leert men van elkaar door het uitwisselen van kennis, ervaring en het geven en ontvangen van feedback en 10% richt zich op het formele training, de klassieke training of studie. Ervaringsleren trekt bedrijfsprocessen vlot door aandacht te geven aan samenwerken, initiatief, overleggen, verantwoordelijkheid, irritaties, frustraties, succes, resultaten en plezier.

DISC: kennis van de verschillende gedragsstijlen leidt tot wederzijds begrip

Een gedragsstijlenanalyse helpt leidinggevenden en medewerkers om effectiever te zijn in leidinggeven, coachen, trainen, ontwikkelen, onderhandelen en verkopen. DISC is het model dat ik gebruik om je te helpen je eigen gedrag en de behoeften, prioriteiten en drijfveren van anderen beter te begrijpen en op elkaar aan te passen.

Wil je meer weten over teamcoaching?

Meer weten? Hier vind je mijn contactgegevens!